Göteborgs Numismatiska Förening


Medlemsfrågor och beställningar

Våra adresser

Nya Småskrifter

Arkiv med länkar

Föreningens historik

Holménska stiftelsen

Göteborgs Numismatiska förening, (GNF), har två huvudverksamheter. Dels samlas medlemmarna den andra måndagen i månaden under vår och höst för att lyssna till föredrag eller deltaga i bytesaftnar, oftast har vi också en auktion. Dels träffas vi i sektionsmöten i vår föreningslokal på Jungmansgatan. Idag finns fem aktiva sektioner. Allmänna sektionen, Antiksektionen, Fotosektionen, Medaljsektionen och Pollettsektionen.

AKTUELLT

Nästa månadsmöte den 8 maj. Länk till kallelse.

Ordförande: Funderar och Informerar.

Länk till auktionsresultat för maj.

Allmänna sektionen: möte den 27 maj.

Antiksektionen: möte den 15 maj, med föranmälan.

Fotosektionen: efter överenskommelse med Yngve.

Medaljsektionen: inget möte i maj.

Pollettsektionen: inget möte i maj.

Nya medlemmar, ung som gammal, är välkomna i vår krets och det går bra att kontakta oss via e-post eller brev, adresser nedan.


Presentation av GNF:s senaste småskrift.

Vi efterlyser fler bra mynt till våra auktioner. Minimipris är nu 20 kr.
Övriga villkor är oförändrade.

Webmaster

Adress:

Föreningens postadress: Göteborgs Numismatiska Förening
Jungmansgatan 57, 413 15 GÖTEBORG